Skikk og bruk ved gravferd

Begravelsesbyråets ansvar i seremonien

Begravelsesbyrået er i de fleste tilfeller ansvarlig for å sette i stand seremonilokalet før seremonien, koordinere blomsterhilsner, dele ut programhefter og vise de fremmøtte til rette. Kort sagt skal byråets representant fungere som vertskap i seremonien.

Fremmøte som etterlatt

De nærmeste etterlatte bør møte 20-40 minutter før seremonien begynner. Den nærmeste familien sitter som oftest samlet, lengst frem i lokalet nærmest kisten. Begravelsesbyråets representant kan vise de nærmeste til rette, og vet også på hvilken side av lokalet de nærmeste vanligvis sitter.

Øvrige fremmøtte

Øvrige fremmøtte skal ikke gå inn i seremonilokalet før de nærmeste har funnet sine plasser. Skal man delta i en gravferd, bør man ikke møte opp før de nærmeste etterlatte – men heller ikke komme for sent. Som regel er det passende å møte mellom 5 og 25 minutter før seremonien begynner.

Antrekk og fremferd

Til seremonien bør man kle seg pent, og i diskrete farger – men ikke nødvendigvis i sort. I respekt for den avdøde, de etterlatte og rammen rundt seremonien opptrer man stille både utenfor og inne i seremonilokalet.

Minneord, blomster, donasjon og kondolanse

Respektér de ønsker som fremkomme av dødsannonsen for hvordan de etterlatte – eller avdøde selv – helst ønsker at blomster, donasjoner eller kondolanser skal være i seremonien. Minneord eller kransepåleggelse skal alltid forhåndsavtales. Ta kontakt med begravelsesbyrået dersom du er usikker på hvordan du skal forholde deg.

Mobiltelefon

Forbløffende ofte forstyrres seremonier av lyd fra mobiltelefoner som eierne har glemt å skru av.
Skru mobiltelefonen helt av eller legg igjen telefonen et annet sted.

Ønsker du mer informasjon om skikk og bruk ved gravferd er du velkommen til å ta kontakt med oss.

3D-visualisering av:

vistaportal andersen

Våre avdelinger