Særskilt tilrettelagt grav

Tilrettelagt grav

Noen gravskikker forutsetter spesiell tilrettelegging av graven.

De fleste muslimer ønsker for eksempel å bli gravlagt i en gravretning mot Mekka.

Det bør søkes å legge til rette for slik gravlegging i hver kommune. Der det ikke er lagt til rette for dette, dekker kirkelig fellesråd i hjemkommunen kostnadene ved gravlegging i en annen kommune.

Har du spørsmål om særskilt tilrettelagt grav, kan du helt uforpliktende ta kontakt med oss.

Særskilt tilrettelagt grav

3D-visualisering av:

vistaportal andersen

Våre avdelinger