Musikk, sang og salmer

Musikk og sang er en viktig del av seremonien

Følelser, tanker og minner formidles gjerne gjennom ord, men for mange er det også naturlig å uttrykke dette gjennom musikk. Musikk og sang er derfor blitt en svært sentral del av seremonien.

Gjennom musikken har man mulighet til å skape en flott og verdig ramme rundt gravferden – til minne, honnør og ettertanke.

Lytt til salmer og sanger under bilde

Lytt til salmer som fremføres i plenum eller musikk fra våre musikanter og solister. Her har vi laget et utvalg som kan lyttes til og som er godt egnet. Ta kontakt med oss for brosjyre.

sanghefter

Salmer

3D-visualisering av:

vistaportal andersen

Våre avdelinger