Andersen Begravelsesbyrå
  • Andersen Begravelse AS
  • Andersen Begravelse AS

Følelser, tanker og minner formidles gjerne gjennom ord, men for mange er det også naturlig å uttrykke dette gjennom musikk. Musikk og sang er derfor blitt en svært sentral del av seremonien.

Gjennom musikken har man mulighet til å skape en flott og verdig ramme rundt gravferden – til minne, honnør og ettertanke.

Lytt til salmer og sanger under bilde

Lytt til salmer som fremføres i plenum eller musikk fra våre musikanter og solister. Her har vi laget et utvalg som kan lyttes til og som er godt egnet. Ta kontakt med oss for brosjyre.

sanghefter