Seremonien

Begravelsesseremonien

For mange er gravferdsseremonien den siste avskjeden med avdøde. Dagen da vi skal ta farvel med en vi er glad i, hedre et levd liv. De fleste har behov for en seremoni og man kan velge mellom flere typer seremonier og ulike seremonisteder i forhold til hva den avdøde var og til hva de selv går gjennom.

Vi har bred erfaring med de forskjellige muligheter som finnes. De fleste foregår fra kirke eller kapell, men også fra nøytrale rom alt etter hva en ønsker.

 En verdig og høytidelig markering 

Det er de nærmeste som bestemmer hvilken type seremoni som best ivaretar den dødes religion eller livssyn. Seremonien skal gi rom for både sorg og ettertanke. Det finnes ingen fasit, bare mange mulige valg. Dersom avdøde hadde ønsker for egen gravferd vil man i de fleste tilfeller etterkomme disse. Vi gjør alltid vårt ytterste for å imøtekomme familiens ønsker og gravferdsseremonien tilpasses alltid individuelle behov.

Kirkelig sermoni

Alle som står tilsluttet Den norske kirke eller et frikirkesamfunn kan få prest fra den lokale menigheten. Sermonien kan variere, men en kirkelig sermoni uttrykker det grunnleggende i den kristne troen. 

Humanistisk seremoni

Ønsker dere en Humanistisk seremoni ved gravferd hjelper vi med å få i stand en Humanistisk gravferd. Humanistisk gravferd er en høytidelig seremoni hvor den avdøde settes i sentrum på en vakker måte. Alle som ønsker det kan velge Humanistisk gravferd. Pårørende gir beskjed til oss om hva de ønsker, så tar vi kontakt med Human-Etisk Forbunds fylkeskontor for å avtale videre. 

Privat seremoni

Familien kan også velge å stå for seremonien selv, uten medvirkning fra kirke eller livssynsorganisasjon.

Familien bør møte i god tid før begravelsen eller bisettelsen skal starte. Som regel vil en snau halv time før seremonistart være passende. Det er naturlig å kle seg pent og respektfullt, men det er ikke nødvendig å kle seg i sort.

Mange pårørende ønsker at seremonien reflekterer avdødes liv og verdier. De fleste har behov for en seremoni, mens noen velger gravferd uten seremoni eller en enkel markering ved kisten, urnenedsettelsen eller ved en askespredning. Det kan derfor være nyttig å stoppe litt opp og tenke igjennom hvilken type seremoni eller markering som best ivaretar etterlatte og venners behov, og avdødes ønsker.

Gravsted 

Det er nedfelt i norsk lov at alle borgere skal gravlegges (i kiste eller i urne) på en offentlig gravplass (kirkegården). Ingen skal gravlegges "utenfor kirkegården".

Askespredning

Askespredning er et alternativ til gravlegging og det må søkes til Fylkesmannen. Det er mulig å søke for egen del, men pårørende må gjenta søknaden når det blir aktuelt. Pårørende kan også søke hvis avdøde uttrykte ønske om askespredning. Dersom pårørende med gravferdsrett istedet ønsker en grav å gå til, står de fritt til å velge det selv om avdøde ga uttrykk for noe annet.

Les mer om askespredning.

Sang og musikk

Sang og/eller musikk bidrar til å sette personlig preg på seremonien. 

Om dere ønsker sang, salmer, soloinnslag og musikk kan vi ordne dette. Vi har egene solsiter som fremfører solosanger og Instrumentaler fremføres av våre musikanter. Se musikk, sang og salmer for forslag som er godt egnet til begravelsesseremoni.

Alle som ønsker det er hjertelig velkommen til vårt kontor for en samtale.
Vi kommer gjerne hjem til deg, dersom du heller ønsker det.

 

Vi er her for å hjelpe deg
Du er velkommen til å ta kontakt med oss når som helst
Begravelse
Begravelsesbyrå
Begravelsesbyrå

3D-visualisering av:

vistaportal andersen

Våre avdelinger