Gravferdsseremoni

Gravferdsseremoni

De fleste velger å ta avskjed med den avdøde gjennom en seremoni, men i enkelte tilfeller skjer gravferden helt uten seremoni.

Om lag 90 % velger gravferdsseremoni i regi av Den norske kirke. De fleste andre tros- og livssynssamfunn tilbyr også slik bistand ved gravferd. Det er også mulig å lage en seremoni i helt privat regi og stadig flere velger dette.

Foruten planleggingen av seremonien, kan vi bidra med alt det praktiske og koordinere øvrige medvirkende i en personlig seremoni.

Begravelsesbyrået Andersen bred kompetanse innen alle typer gravferdsseremonier.

gravferdsseremoni

 

3D-visualisering av:

vistaportal andersen

Våre avdelinger