Når noen dør

Dødsfall og sorgreaksjoner

Noe av det vanskeligste vi som mennesker opplever, er å miste en som står oss nær.

Det er alltid noe vi ikke fikk sagt, noe vi ikke rakk å oppleve sammen, og når døden inntrer er det for sent.

Vi som arbeider i begravelsesbyrået vet at det ikke finnes noen snarvei gjennom sorgen. Det finnes ingen «fasit» for hvordan sorg skal oppleves eller bearbeides.

Noen ganger kan et dødsfall oppleves som befriende og godt, men det å ikke føle savn kan samtidig vekke skyldfølelse og være vondt i seg selv.

Sorg oppleves individuelt, men det er alltid vanskelig når noen dør.

Hva skjer når noen dør?

Vi melder dødsfallet til skifterett i avdødes dødskommune straks vi har mottatt dødsattesten. Alle kontoer i avdødes navn blir sperret. Legen som konstaterer dødsfallet utsteder dødsattest. Pårørende eller institusjon overleverer denne til oss. Deretter sendes dødsattesten til tingretten sammen med en melding om dødsfallet. Herfra meddeles dødsfallet til øvrige statlige og kommunale myndigheter.

Ulike typer ritualer

Ulike religioner har ulike tilnærminger når noen dør: Les mer

Vi er her for de som trenger oss

Du kan trygt overlate alle de praktiske oppgaver til Begravelsesbyrået Andersen.

Gravferdsstønad er behovsprøvd, men vi kan hjelpe familien med å søke.

Velkommen til ta kontakt med oss ved dødsfall og gravferd.

 

Vi er her for å hjelpe deg
Du er velkommen til å ta kontakt med oss når som helst
Begravelse
Begravelsesbyrå
Begravelsesbyrå

3D-visualisering av:

vistaportal andersen

Våre avdelinger