Den personlige tonen

Personlig preg på gravferden

Det finnes en vanlig praksis ved gravferder som har utviklet seg gjennom mange år. Dette er en tradisjon som er dypt forankret i den norske kulturarven. Det finnes imidlertid mange muligheter for å sette et personlig preg på gravferden dersom man ønsker dette.


Bare de siste få årene har vi sett en tydelig utvikling av praksis ved gravferder gjennom sanghefter med mer fargebilder og personlige fotografier. Solosang og bruk av «populærmusikk» har også endret seg, samt bruk av nye kister av andre tresorter og farger.

Kirkelig og borgelig seremoni

En verdig minnehøytidelighet skal gi rom for både sorgen og ettertanken. Kirkelig og borgelig seremoni skiller seg fra hverandre, begravelse og bisettelse likeså. Men mye er også felles.

Ofte er det avdødes tilhørighet til kirke- eller trossamfunn som setter rammebetingelsene, men både den statskirkelige og den borgelige seremonien har stort rom for personlige valg. Særlig gjelder dette for musikk og ord som skal følge.

Vi er gjerne behjelpelige med å finne den personlig tonen. Den som skal forrette under seremonien vil ta kontakt med familien for å få nærmere informasjon om avdøde.

Vi tilrettelegger for seremonier uansett trossamfunn.

Begravelse eller bisettelse?

Det er en del forvirring omkring betydningen av ordene begravelse og bisettelse.

Forskjellen mellom begravelse og gravferd kan variere noe avhengig av kulturelle forskjeller. Generelt sett refererer begge begrepene til handlinger som involverer å ta vare på avdødes legeme etter døden, men det er noen  forskjeller.

Begravelse

Benyttes der seremonien avsluttes ved at kisten senkes i jorden. Bisettelse benyttes der kisten ikke senkes i jorden. I stedet kan seremonien avsluttes med at kisten bæres ut i bårebil eller senkes ned i gulvet. Seremonien etterfølges da av en kremasjon, der urnen settes i jorden en liten stund i etterkant.

Gravferd

Gravferd er et bredere begrep som omfatter alle ritualer og handlinger som utføres etter en persons død, inkludert begravelse.

  • Dette kan også inkludere kremasjon, begravelse til sjøs eller andre alternative metoder for å håndtere den avdødes legeme.
  • Gravferden kan også inkludere minneseremonier, minnegudstjenester eller andre hendelser som feirer livet til den avdøde.

I mange tilfeller brukes begrepene begravelse og gravferd om hverandre, og forskjellen mellom dem kan være hårfin. Det er viktig å merke seg at betydningen av disse ordene kan variere mellom kulturer og religiøse tradisjoner.

 

Vi er her for å hjelpe deg
Du er velkommen til å ta kontakt med oss når som helst
Begravelse
Begravelsesbyrå
Begravelsesbyrå

3D-visualisering av:

vistaportal andersen

Våre avdelinger